Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ręczno
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2018-2023 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy Ręczno z dnia 13 czerwca 2023 r. - 2023, menu 100, artykuł 159 - BIP - Gmina Ręczno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy Ręczno z dnia 13 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR XLIII.265.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie w odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego z dnia 15 maja 2023 r. na uchwałę Nr XXXVII.233.2022 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2023 roku

UCHWAŁA NR XLIII.266.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLIII.267.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego w zakresie koszenia poboczy przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XLIII.268.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR XLIII.269.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XLIII.270.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XLIII.271.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie skorzystania przez Urząd Gminy Ręczno z bezpłatnego BIP

UCHWAŁA NR XLIII.272.2023 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ręczno

Metryka

sporządzono
2023-06-19 przez Skrobek Sylwia
udostępniono
2023-06-19 13:37 przez Skrobek Sylwia
zmodyfikowano
2023-12-29 08:35 przez Skrobek Sylwia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
157
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.