OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-09-01 14:38:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
2022-08-25 11:12:14
  ...więcej

WA.ZUZ.3.4210.843.2022.IM - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
2022-06-13 13:46:31
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2022-05-19 15:14:08
  ...więcej

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Gminy Ręczno
2022-05-10 12:03:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BAKOWEJ GÓRZE
2022-03-11 13:08:23
  ...więcej

Wykaz zmian danych ewidencyjnych
2022-01-31 09:04:12
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-01-03 11:58:41
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Ręczno 2021
2021-04-20 09:25:51
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIELKOPOLE
2020-09-01 13:55:08
Ręczno, dnia. 01.09.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWENA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIELKOPOLE Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego i Zarządzenia Wójta Gminy Ręczno Nr 43/2014 z dnia 25.04.201  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WIATY REKRAACYJNEJ DREWNIANEJ KRYTEJ BLACHĄ O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 35m2 WRAZ Z MONTAŻEM I WYPOSAŻENIEM WE WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM MIEJSCU W MIEJSCOWOŚCI STOBNICA
2020-07-22 08:56:25
Ręczno, dnia. 22.07.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWENA WYKONANIE WIATY REKRAACYJNEJ DREWNIANEJ KRYTEJ BLACHĄ O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 35m2 WRAZ Z MONTAŻEM I WYPOSAŻENIEM WE WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM MIEJSCU W MIEJSCOWOŚCI STOBNICA Postępowanie prow  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-06-09 14:41:24
   ...więcej

OGŁOSZENIE Dostawa i montaż 10 lamp solarnych wraz ze słupami i podstawą słupa prefabrykowaną w Gminie Ręczno
2019-10-16 11:29:56
                                                                         ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-04-05 08:05:17
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego
2019-03-27 14:23:37
  ...więcej

Ogloszenie o taryfach za wodę i ścieki
2018-10-25 11:25:58
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-12-08 08:48:00
Ręczno, dnia 04.12.2017 r. 3051/2/2017 Z A W I A D O M I E N I E   Gmina Ręczno, zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert (cena kredytu   ...więcej

Informacja z otwarcia ofert - Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
2017-11-30 11:06:19
  ...więcej

Wyjaśnienie Nr 2 Dotyczy: Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł.
2017-11-27 10:14:40
                                                                         ...więcej

WYJAŚNIENIE Nr 1 Dotyczy: Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł.
2017-11-24 08:47:46
                                                                         ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne