Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kruszywa do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Ręczno 2021
2021-04-20 09:25:51
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIELKOPOLE
2020-09-01 13:55:08
Ręczno, dnia. 01.09.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWENA WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WIELKOPOLE Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego i Zarządzenia Wójta Gminy Ręczno Nr 43/2014 z dnia 25.04.201  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WIATY REKRAACYJNEJ DREWNIANEJ KRYTEJ BLACHĄ O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 35m2 WRAZ Z MONTAŻEM I WYPOSAŻENIEM WE WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM MIEJSCU W MIEJSCOWOŚCI STOBNICA
2020-07-22 08:56:25
Ręczno, dnia. 22.07.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWENA WYKONANIE WIATY REKRAACYJNEJ DREWNIANEJ KRYTEJ BLACHĄ O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 35m2 WRAZ Z MONTAŻEM I WYPOSAŻENIEM WE WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYM MIEJSCU W MIEJSCOWOŚCI STOBNICA Postępowanie prow  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2020-06-09 14:41:24
   ...więcej

OGŁOSZENIE Dostawa i montaż 10 lamp solarnych wraz ze słupami i podstawą słupa prefabrykowaną w Gminie Ręczno
2019-10-16 11:29:56
                                                                         ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-04-05 08:05:17
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego
2019-03-27 14:23:37
  ...więcej

Ogloszenie o taryfach za wodę i ścieki
2018-10-25 11:25:58
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-12-08 08:48:00
Ręczno, dnia 04.12.2017 r. 3051/2/2017 Z A W I A D O M I E N I E   Gmina Ręczno, zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert (cena kredytu   ...więcej

Informacja z otwarcia ofert - Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
2017-11-30 11:06:19
  ...więcej

Wyjaśnienie Nr 2 Dotyczy: Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł.
2017-11-27 10:14:40
                                                                         ...więcej

WYJAŚNIENIE Nr 1 Dotyczy: Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł.
2017-11-24 08:47:46
                                                                         ...więcej

Zapytanie ofertowe - Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
2017-11-22 11:40:54
Zapytanie ofertowe                                                                    ...więcej

Ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg
2017-11-13 08:32:36
Ręczno, dnia. 09.11.2017 r. OGŁOSZENIE NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO W SEZONIE ZIMOWYM 2017 -2018 Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego i Zarządzenia Wó  ...więcej

Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Ręczno na wydzierżawienie części działki
2017-10-24 09:12:54
WÓJT GMINY RĘCZNO ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Ręczno na wydzierżawienie części działki.   1. Część działki o nr 487/2 o powierzchni 130 m² , działka o użytkach rolnych „ Bois  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
2016-12-22 12:47:20
  ...więcej

Ogłoszenie - dożywianie
2016-12-07 08:59:38
Ręczno, dnia 2016-12-06 Znak sprawy: GOPS. 3801-1/2016 Zapytanie ofertowe pn. Dożywianie uczniów w szkołach w 2017 r. z terenu Gminy Ręczno. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa pomieszczeń kuchni szkolnej
2016-08-23 13:03:53
Ręczno, dn. 23 sierpnia 2016 r. ZAMAWIAJACY: GMINA RĘCZNO97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, woj. łódzkie, pow. piotrkowski, tel/fax 0-44 781-32-69 OGŁOSZENIE O PRZETARGUz dnia 23 sierpnia 2016 r. ogłasza przetarg na „Dzierżawę   ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-07-25 13:46:26
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - remont nawierzachni boiska Orlik
2016-07-14 10:42:41
  ZAMAWIAJĄCY: GMINA RĘCZNO ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno NIP 771-10-75-533REGON 590647925Tel./fax (0-44) 781-32-69. ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne