WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUB ZE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:31:11 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:07:44.
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU

Karta informacyjna

Wniosek

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-07-17 11:42:39 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:04:59.
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-01-25 09:16:12.
Data wprowadzenia: 2022-01-25 09:16:12
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska