Sprawozdania za 2020 rok

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednotki

Zestawienie zmian funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 09:52:12.
Sprawozdania za 2019

Bilans jednostki

Informacja dodatkowa Urząd Gminy

Informacja dodatkowa

Rachunek zysku i strat Urząd Gminy

Zestawienie zmian funduszu jednostki Urząd Gminy

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:41:05.
Sprawozdania 2018

Bilans jednostki

Informacja dodatkowa Urząd Gminy

Rachunek zysku i strat Urząd Gminy

Zestawienie zmian funduszu jednostki Urząd Gminy

 

Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:27:49 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:31:43.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:27:49
Data modyfikacji: 2019-05-10 14:31:43
Opublikowane przez: Jerzy Rusin