Sprawozdania za 2020 rok

Bilans jednostki budżetowej

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 09:58:04.
Sprawozdania 2019

Bilans jednostki budżetowej

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-25 13:11:57.
Sprawozdania 2018

Bilans jednostki budżetowej

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa 2018

Informacja dodatkowa JST

Rachunek zysku i strat

 

Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:44:51 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:54:18.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:44:51
Data modyfikacji: 2019-05-10 13:54:18
Opublikowane przez: Jerzy Rusin