Protokoły z wyborów
2014-11-21 15:16:22
  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie z dnia 24 października 2014 r.
2014-10-27 15:20:58
  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie z dnia 23 października 2014 r.
2014-10-27 15:19:14
  ...więcej

Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
2014-10-22 13:39:08
  ...więcej

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ręcznie z dnia 20 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014-10-21 10:13:30
  ...więcej

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ręcznie z dnia 17 października 2014 r.
2014-10-17 15:16:12
KOMUNIKATGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ręcznie z dnia 17 października 2014 r. Działając na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ), § 13 uchwały Państwowej  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 października 2014 r.
2014-10-17 12:56:02
  ...więcej

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RĘCZNIE z dnia 8 października 2014 r.
2014-10-08 14:54:48
OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RĘCZNIEz dnia 8 października 2014 r. Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z faktem, iż w terminie do dnia  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2014-10-03 10:30:40
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego  ...więcej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
2014-10-03 10:23:05
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów mi  ...więcej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie z dnia 30 września 2014 r.
2014-10-02 15:01:29
  ...więcej

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
2014-09-26 13:50:56
  ...więcej

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej
2014-09-26 13:30:28
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 września 2014 r.
2014-09-24 11:58:40
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunlaskim z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 roku
2014-09-24 11:51:00
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyb  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-09-12 14:59:49
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-09-12 14:57:32
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-09 14:17:59
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r Wzór zgłoszenia kandydata na wójta w wyborach zarz  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-09 13:49:36
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Zgł  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 3 września 2014 r.
2014-09-03 14:21:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne