Wybory uzupełniające do Rady Gminy

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 1 pażdziernika 2017r.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 08:33:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 lipca
2017 roku o okręgu wyborczym, granicach numerze,
liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej
siedzibie gminnej komisji wyborczej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 lipca 2017 roku o okręgu wyborczym, granicach, numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 08:37:52.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 11 lipca 2017 roku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:11:09.
Wzory dokumentów

Wzory dokumentow dotyczace utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupelniajacych lub przedterminowych


Wzory dokumentow dotyczace zglaszania kandydatow na czlonkow terytorialnych obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-11 10:59:07 | Data modyfikacji: 2017-07-11 11:10:42.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Reczno w
okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 1
października 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 1562017 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-11 10:54:12 | Data modyfikacji: 2017-07-11 10:57:49.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim
 w sprawie przyczyny nieprzeprowadzania wyborow uzupelniajacych do Rady Gminy Ręczno.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:34:41 | Data modyfikacji: 2016-12-06 10:39:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o okręgu
wyborczym, granicach, numerze, liczbie wybieranych
radnych, oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej
komisji wyborczej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno z dnia 25 listopada 2016 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:47:39 | Data modyfikacji: 2016-12-06 10:39:49.
Wzory dokumentów

Wzory dokumentów dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających lub przedterminowych


Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych / obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:29:47 | Data modyfikacji: 2016-11-17 12:36:33.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ręczno w
okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 5
lutego 2017 r.

 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Ręczno


Zarządzenie Nr 268/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno


Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:28:02 | Data modyfikacji: 2016-11-17 10:31:36.
Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:28:02
Data modyfikacji: 2016-11-17 10:31:36
Opublikowane przez: Kinga Mirż