Zapytanie ofertowe - "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowice-Piaski-Kresy działka nr ew. 312"
2021-08-16 12:46:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Sporządzenie diagnozy problemów uzależnień na terenie Gminy Ręczno i opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
2021-08-10 08:41:44
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - dostawy Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą i wyładunkiem do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie
2020-12-15 13:23:59
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – DOSTAWY Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą i wyładunkiem do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie. Znak sprawy: ZP.271.7.2020 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 R  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - Pelletu na potrzeby Gminy Ręczno w sezonie grzewczym 2020 - 2021
2020-09-21 10:36:33
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup i dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.”
2020-06-25 13:06:22
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW NA POTRZEBY GMINY RĘCZNO
2020-06-08 14:37:55
  ...więcej

Protokół - Zakup i dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem
2020-04-16 13:43:23
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup i dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.”
2020-04-07 13:14:50
ZAPYTANIE OFERTOWEGmina Ręczno zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Zakup i dostawa 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.” I. Zamawiający: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczn  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Przebudowa drogi gminnej nr 110311E Ręczno – Ignaców Poduchowny”
2020-04-06 12:52:56
ZAMAWIAJĄCY:GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno NIP 771-10-75-533REGON 590647925 tel. 44 781 32 69 e-mail: ug@reczno.pl Znak sprawy: ZP.271.1.2020    Ręczno, dnia 06.04.2020r. ZAPYTANIE OFERTOWEWójt Gminy Ręczno  ...więcej

Zawiadomienie - dotyczy: ,,Zakup i dostawa uzywanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i mlodziezy szkolnej z terenu Gminy Reczno
2019-09-09 14:10:02
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - dostawy. Świadczenia usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie
2019-09-05 12:39:27
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2019-08-30 12:53:13
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ręczno.
2019-08-22 10:23:01
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - dostawy. Świadczenia usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie
2019-08-06 12:36:20
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ręczno
2019-08-05 13:26:24
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - kompleksowa organizacja imprezy plenerowej "Festyn Tradycyjnych Smaków"
2019-06-06 09:21:09
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację imprezy plenerowej "Festyn Tradycyjnych Smaków"
2019-05-23 14:30:02
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - na kompleksową organizację imprezy plenerowej "Festyn Tradycyjnych Smaków"
2019-04-29 14:11:22
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-07-19 13:54:32
ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności- Budowa placu rekreacyjnego w ramach inwestycji „Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno- budowa strefy aktywności” prowadzone w trybie otwartego zapytani  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30000 euro - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania np.:
2018-01-23 13:46:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania np.: „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno” Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne