Zawiadomienie - dotyczy: ,,Zakup i dostawa uzywanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i mlodziezy szkolnej z terenu Gminy Reczno
2019-09-09 14:10:02
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - dostawy. Świadczenia usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie
2019-09-05 12:39:27
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2019-08-30 12:53:13
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ręczno.
2019-08-22 10:23:01
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - dostawy. Świadczenia usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie
2019-08-06 12:36:20
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ręczno
2019-08-05 13:26:24
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - kompleksowa organizacja imprezy plenerowej "Festyn Tradycyjnych Smaków"
2019-06-06 09:21:09
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację imprezy plenerowej "Festyn Tradycyjnych Smaków"
2019-05-23 14:30:02
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - na kompleksową organizację imprezy plenerowej "Festyn Tradycyjnych Smaków"
2019-04-29 14:11:22
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-07-19 13:54:32
ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności- Budowa placu rekreacyjnego w ramach inwestycji „Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno- budowa strefy aktywności” prowadzone w trybie otwartego zapytani  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30000 euro - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania np.:
2018-01-23 13:46:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania np.: „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno” Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego   ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji
2017-04-11 11:43:57
ZAMAWIAJACY: GMINA RĘCZNO ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno NIP 771-10-75-533REGON 590647925Tel./fax (0-44) 781-32-69. ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTW PRZETARGU NIEOGRAN  ...więcej

Zaproszenie do składaia ofert - wymiana grzejników
2017-03-21 13:19:43
ZAMAWIAJĄCY : GMINA RĘCZNO ul. Piotrkowska 5 97-510 RęcznoNIP 771-10-75-533REGON 590647925Tel/fax (0-44) 781-32-69, www.reczno.pl e-mail: zp@reczno.pl ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręczno97-510 Ręcznoul. Piotrkowska 5(pokój nr 14)  ...więcej

ZP-271.Boisko.1.2017 -Budowę boiska rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury w miejscowości Dęba
2017-03-03 09:36:28
ZAMAWIAJĄCY: GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno NIP 771-10-75-533REGON 590647925ZNAK: ZP-341/E/2/2008Tel/fax (0-44) 781-32-69, www.reczno.pl, e-mail: zp@reczno.pl ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręczno97-510 Ręcznoul. Piotrkowska   ...więcej

Zapytanie ofertowe
2017-01-16 15:14:09
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z reliazacja projekltu „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno tj. w: Szkole Podstawowej w Ręcznie i SP w Stobnicy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalneg  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy
2016-10-26 14:25:31
ZAMAWIAJĄCY : GMINA RĘCZNO ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno NIP 771-10-75-533 REGON 590647925 ZNAK: ZP-341/E/2/2008 Tel/fax (0-44) 781-32-69, www.reczno.pl email: zp@reczno.pl ADRES DO KORESPONDENCJI: Urząd Gminy Ręczno 97-510 Ręczno ul. Piot  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16