ZP.271.5.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2021-11-03 08:42:26
  ...więcej

ZP.271.4.2021 - Budowa sieci Wodociągowej w miejscowości Łęg Ręczyński w ramach zadania pn : "Budowa wodociągu - centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn Ręczno"
2021-09-03 11:59:45
  ...więcej

ZP.271.6.2020 - Informacja z otwarcia ofert: Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2020-12-22 12:31:16
  ...więcej

ZP-271.ODP.1.2019 - Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2019-11-29 14:44:11
  ...więcej

ZP-271.Droga.1.2019 - Ranking
2019-05-27 12:18:20
  ...więcej

ZP-271.Droga.1.2019 - informacja z otwarcia ofert
2019-05-21 12:49:55
  ...więcej

ZP-271.K.1.2018 - Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości - 1 770 000,00 PLN na sfinansowanie w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2018-11-06 14:13:49
  ...więcej

ZP-271.oczyszczalnie.1.2018
2018-07-31 10:57:37
  ...więcej

ZP-271.1.EON.2018
2018-06-01 14:22:18
  ...więcej

ZP-271.place zabaw.1.2018
2018-04-25 10:25:00
  ...więcej

ZP-271.Droga.1.2018
2018-03-23 10:57:34
  ...więcej

ZP-271.Stadion.4.2018
2018-03-20 10:56:21
  ...więcej

ZP- 271.Stadion.3.2018 Informacja z otwarcia ofert
2018-02-28 11:50:31
  ...więcej

ZP-271.stadion.2.2018
2018-02-05 13:55:28
  ...więcej

ZP-271.Stadion.1.2018
2018-02-01 11:49:28
GMINA RĘCZNO oznaczenie sprawy ZP-271.Stadion.1.2018 Informacja z otwarcia ofert – stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w dniu 01.02.2018 r. godz. 09:30   ...więcej

ZP-271.Odpady.1.2017
2017-11-17 08:45:07
  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Stobnicy
2016-11-04 12:26:22
  ...więcej

ZP-271.D.2.2016
2016-10-21 14:48:38
  ...więcej

ZP-271.Odpady.1.2016
2016-10-21 14:47:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 19 z 19