Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych:
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ręcznie może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)
Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Gminy, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Wypełniony wniosek należy przesłać:


• na adres poczty elektronicznej lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - Uwaga: wniosek musi być podpisany elektronicznie, ważnym certyfikatem kwalifikowanym osoby wnioskującej:
e-mail: ug@reczno.pl


adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl/wps/portal


• listownie na adres:


Urząd Gminy Ręczno
ul. Piotrkowska 5
97-510 Ręczno

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:50:53 | Data modyfikacji: 2016-10-31 10:55:10.
Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:50:53
Data modyfikacji: 2016-10-31 10:55:10
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska