Ogłoszenie 18.05.2016 r.

Ogłoszenie


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. F oraz lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Ręczno podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego:


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.


Wójt Gminy


Piotr Łysoń

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-05-18 12:15:42 | Data modyfikacji: 2016-05-18 12:27:52.
Data wprowadzenia: 2016-05-18 12:15:42
Data modyfikacji: 2016-05-18 12:27:52
Opublikowane przez: Kinga Mirż