Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2016-05-09 09:26:49
Burmistrz Sulejowa Sulejów dn. 02.05.2016r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SULEJOWAZ DNIA 28 kwietnia 2016 ROKU Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘCZNO Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU
2016-03-10 14:19:22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘCZNOZ DNIA 10 MARCA 2016 ROKU Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2