I Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR I.1.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR I.2.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR I.3.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR I.4.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-12-05 09:59:44.
II Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR II.5.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.

UCHWAŁA NR II.6.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR II.7.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR II.8.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR II.9.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:10:30.
III Sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR III.10.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2015-2021

UCHWAŁA NR III.11.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015

UCHWAŁA NR III.12.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR III.13.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla sołtysów sołectw w Gminie Ręczno

UCHWAŁA NR III.14.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III.15.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie na 2015 rok

UCHWAŁA NR III.16.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021

UCHWAŁA NR III.17.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-01-14 10:04:58.

Zobacz:
 2018 Rok .  2017 Rok .  2016 rok .  2015 rok .  2014 rok . 
Data wprowadzenia: 2015-01-14 10:04:58
Opublikowane przez: Kinga Mirż