2010 rok

UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR I/4/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR I/5/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR I/6/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR I/7/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru z

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno

UCHWAŁA NR II/10/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ręczno na 2010 r.

UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2011r.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-08-25 14:08:34.

Zobacz:
  2014 rok .  2013 rok .  2012 rok .  2011 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2014-08-25 14:08:34
Opublikowane przez: Kinga Mirż