ZP-271.OP.2.2019 ,,Zakup oleju opalowego lekkiego wraz z dostawa i wyładunkiem do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie."
2019-09-20 10:49:26
  ...więcej

ZP.271.Droga.1.2019
2019-06-03 08:11:08
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi - Ręczno,  ul. Cmentarna  ...więcej

ZP-271.K.1.2018 - Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości - 1 770 000,00 PLN na sfinansowanie w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2018-11-08 09:03:35
  ...więcej

ZP-271.oczyszczalnie.l.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-08-13 11:49:02
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności
2018-07-27 11:55:54
Ręczno, dnia 27.07.2017 r. Zawiadomienie o wyborze oferty   na zadanie Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – Budowa placu rekreacyjnego w ramach inwestycji „ Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno – b  ...więcej

ZP-271.1.EKO.2018 - Zakup oleju napędowego i etyliny
2018-06-01 14:24:42
  ...więcej

ZP-271.place zabaw.l.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-05-02 10:34:48
  ...więcej

ZP-271.stadion.4.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-04-12 12:02:54
  ...więcej

ZP-271.Droga.1.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty - droga Stobnica Kuroków
2018-03-29 14:34:43
  ...więcej

ZP-271.stadion.2.2018
2018-02-09 14:49:58
  ...więcej

ZP-271.Odpady.1.2017
2017-11-27 14:55:17
ZAWIADOMIENIE - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamies  ...więcej

ZP-271.stadion.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-28 09:24:32
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno.  ...więcej

ZP-271.TB.1.2017 Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-12 14:58:44
Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni” w ramach którego - wykonanie wymiany grzejników    ...więcej

ZP-271.D.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty - doga Łęki Królewskie
2017-03-31 10:12:34
  ...więcej

ZP-271.Boisko.1.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-03-22 10:04:33
”Budowa boiska rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury w miejscowości Dęba”  ...więcej

ZP-271.DACH.1.2016 - zawiadomienie o wyborze oferty
2016-11-10 14:32:26
Zawiadomienie o wyborze oferty Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy   ...więcej

ZP-271.ODPADY.1.2016 - zawiadomienie o wyborze oferty
2016-11-07 10:13:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkań  ...więcej

ZP-271.D.2.2016 - zawiadomienie o wyborze oferty
2016-10-26 09:47:46
  ...więcej

ZP-271.TB.1.2016
2016-08-01 14:01:00
  ...więcej

ZP-271.D.1.2016
2016-06-06 14:55:36
Ręczno, dnia 06.06.2016 r. Gmina Ręczno97-510 Ręcznoul. Piotrkowska 5 Znak sprawy: ZP-271.D.1.2016 Dotyczy: „Budowy drogi gminnej nr 110317E Bakowa Góra – cmentarz” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 31
następne