ZP.271.4.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn Ręczno
2021-09-13 08:22:37
  ...więcej

Protokół sporządzony na okoliczność udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto - Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowice - Piaski - Kresy
2021-08-27 13:15:01
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Sporządzenie Diagnozy Problemów Uzależnień Na Terenie Gminy Ręczno i Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
2021-08-27 09:46:55
  ...więcej

ZP.271.3.2021 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty dot "Przebudowy wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń szkoły podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej"
2021-06-02 12:07:07
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.6.2020
2021-01-05 12:16:18
  ...więcej

Protokół sporządzony na okoliczność udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
2020-12-28 09:17:23
  ...więcej

Protokół sporządzony na okoliczność udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - pelletu na potrzeby Gminy Ręczno w sezonie grzewczym 2020 - 2021
2020-10-21 12:45:03
  ...więcej

Protokół sporządzony na okoliczność zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro." Zakup i dostawa 20 szt. loptopów wraz z oprogramowaniem"
2020-07-09 13:09:08
  ...więcej

Protokół sporządzony na okoliczność udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
2020-07-03 10:16:47
  ...więcej

Protokół sporządzony na okoliczność udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
2020-05-04 14:09:36
  ...więcej

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty według kryteriów oceny ofert
2020-04-27 14:30:12
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty według kryteriów oceny ofert.  ...więcej

Zawiadomienie - ZP-271.ODP.1.2019
2019-12-16 14:32:05
  ...więcej

ZP-271.OP.2.2019 ,,Zakup oleju opalowego lekkiego wraz z dostawa i wyładunkiem do Budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ręcznie."
2019-09-20 10:49:26
  ...więcej

ZP.271.Droga.1.2019
2019-06-03 08:11:08
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi - Ręczno,  ul. Cmentarna  ...więcej

ZP-271.K.1.2018 - Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości - 1 770 000,00 PLN na sfinansowanie w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2018-11-08 09:03:35
  ...więcej

ZP-271.oczyszczalnie.l.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-08-13 11:49:02
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności
2018-07-27 11:55:54
Ręczno, dnia 27.07.2017 r. Zawiadomienie o wyborze oferty   na zadanie Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – Budowa placu rekreacyjnego w ramach inwestycji „ Zagospodarowanie działki nr 136/1 w miejscowości Ręczno – b  ...więcej

ZP-271.1.EKO.2018 - Zakup oleju napędowego i etyliny
2018-06-01 14:24:42
  ...więcej

ZP-271.place zabaw.l.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-05-02 10:34:48
  ...więcej

ZP-271.stadion.4.2017 - Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-04-12 12:02:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 43
następne