Budżet Gminy Ręczno na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXII.228.2013
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ręczno na rok 2014

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:18:38 | Data modyfikacji: 2014-07-25 12:19:30.
Budżet Gminy Ręczno na 2015

UCHWAŁA NR III.11.2014
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-01-15 13:15:05 | Data modyfikacji: 2015-01-15 13:21:24.
Budżet Gminy Ręczno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XI.79.2015
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:03:39 | Data modyfikacji: 2016-11-23 09:04:35.
Budżet Gminy Ręczno na 2017 rok

Uchwała Nr XIX.137.2016


Rady Gminy Ręczno


z dnia 29 grudnia 2016r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-02 13:15:05 | Data modyfikacji: 2017-05-02 13:26:44.
Budzet Gminy Rczno na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR II.10.2018
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok

http://www.bip.reczno.pl/upload/Uchwala.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:44:56 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:46:29.
Budżet Gminy Ręczno na 2020 rok

UCHWAŁA NR XII.78.2019
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok 

 

https://bip.reczno.pl/upload/Uchwa%C5%82a.XII.78.2019_uchwalenia%20bud%C5%BCetu%20na%202020%20r_2019-12-30.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-25 13:55:30 | Data modyfikacji: 2020-03-25 14:01:35.
Budżet Gminy Ręczno na 2021 ROK

UCHWAŁA NR VIII.119.2020
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 20 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2021 rok

 

https://bip.reczno.pl/upload/Uchwała.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:23:37 | Data modyfikacji: 2021-02-19 11:45:54.

Zobacz:
 Projekty budżetu .  Opinie RIO .  Sprawozdania z wykonania budżetu  .  Sprawozdania finansowe . 
Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:23:37
Data modyfikacji: 2021-02-19 11:45:54
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska