Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - II
kwartał 2021 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N Kwartalne Sprawozdanie O Stanie Należności Oraz Wybranych Aktywów Finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie O Stanie Zobowiązań Według Tytułów Dłużnych Oraz Poręczeń I Gwarancji

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-07-28 12:16:58.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - I
kwartał 2021 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne Sprawozdanie O Stanie Należności Oraz Wybranych Aktywów Finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie O Stanie Zobowiązań Według Tytułów Dłużnych Oraz Poręczeń I Gwarancji

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-04-28 14:02:46.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - IV
kwartał 2020 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-STsprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:15:30.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - III
kwartał 2020 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N Kwartalne Sprawozdanie O Stanie Należności oraz Wybranych Aktów Finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań Według Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 11:01:26.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - II
kwartał 2020 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-04 12:17:58.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - I
kwartał 2020 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 10:27:44.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - IV
kwartał 2019 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-02 12:27:59.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - III
kwartał 2019 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 11:31:08.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - II
kwartał 2019

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-29 14:44:06.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - I
kwartał 2019 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 14:23:23.
Roczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2018 rok

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:25:11.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - II
kwartał 2018

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:10:55.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - I
kwartał 2018

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:04:16.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - IV
kwartał 2017 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 08:49:05.
Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu - III
kwartał 2017

RB - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

RB - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

RB N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:46:42.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - II
kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:29:35.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - I
kwartał 2017

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28 NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno od początku roku do dnia 31 marca 2017r.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:18:50.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - IV
kwartał 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

RB N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb - ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno od początku roku do dnia 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:12:19.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - III
kwartał 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

RB N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno od początku roku do dnia 30 września 2016r.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:06:21.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - II
kwartał 2016

Rb 27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf

Rb 28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.pdf

RB 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf

RB N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych.pdf

RB NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie.pdf

Rb Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-07-28 09:49:10 | Data modyfikacji: 2016-07-28 10:04:37.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - I
kwartał 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:23:46.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - IV
kwartał 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-03-17 14:55:24.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - III
kwartał 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:30:17.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - II
kwartał 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-09-04 09:38:49.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - I
kwartał 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-05-14 10:36:18.
Roczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2014 rok

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-03-23 15:01:17.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - IV
kwartał

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:43:23.
Kwartalna informacja - III kwartał 2014
 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-11-25 15:10:34 | Data modyfikacji: 2014-11-25 15:11:31.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - III
kwartał 2014

Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-ND Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-11-06 15:08:47 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:13:27.
Kwartalna informacja - II kwartał 2014

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:42:30.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu - II
kwartał 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:16:49 | Data modyfikacji: 2014-07-25 12:17:06.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Ręczno

Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu Gminy - I kwartał 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

RB-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ręczno za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-05-16 14:52:12 | Data modyfikacji: 2014-09-22 14:46:03.
Roczne sprawozdania z wykonania budżetu za 2013
rok

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-03-31 11:50:03.
Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu 2013
rok

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-03-31 11:03:47 | Data modyfikacji: 2014-03-31 11:49:26.
Data wprowadzenia: 2014-03-31 11:03:47
Data modyfikacji: 2014-03-31 11:49:26
Opublikowane przez: Kinga Mirż