Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - Głównego księgowego w Szkole
Podstawowej w Ręcznie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Oświadczenie o pełnych prawach publicznych

Oświadczenie- obywatelstwo polskie.

Oświadczenie o nie karalności

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 12:59:09 | Data modyfikacji: 2019-02-22 13:04:19.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2019-02-22 12:59:09
Data modyfikacji: 2019-02-22 13:04:19
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót