Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Ręczno z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
2021-08-04 10:39:44
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie
2021-05-25 13:38:44
  ...więcej

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia naboru pracownika na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie odbytego w dniu 24 maj 2021 roku
2021-05-24 13:17:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 50.2021 Wójta Gminy Ręczno z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie
2021-05-21 10:35:06
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie
2021-05-07 10:23:33
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora ds gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ręczno
2021-04-28 14:15:20
  ...więcej

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno odbytego w dniu 23 kwietnia 2021 r
2021-04-23 13:37:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 37.2021 Wójta Gminy Ręczno z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno
2021-04-15 11:11:30
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ręczno
2021-04-12 14:06:22
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2020-08-27 14:58:55
  ...więcej

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno odbytego w dniu 25 sierpnia 2020 roku
2020-08-25 14:06:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno
2020-08-25 09:18:46
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta d.s gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ręczno w pełnym wymiarze czasu pracy
2020-08-11 12:25:42
Ogłoszenie o naborzena wolne stanowisko urzędnicze Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) Wójt Gminy Ręcznoogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2019-04-27 10:29:55
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie
2019-04-26 13:21:24
  ...więcej

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze do GOPS w Ręcznie odbytego w dniu 23 kwietnia 2019r.
2019-04-23 14:50:27
  ...więcej

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno odbytego w dniu 18 kwietnia 2019r.
2019-04-18 12:32:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 39.2019 Wójta Gminy Ręczno z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powolania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ręczno
2019-04-18 12:30:00
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie
2019-04-10 09:31:49
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ręcznie
2019-04-09 13:03:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 68
następne