Uchwała N II/23/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Ręczno

Uchwała N II/23/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:41:27.
Uchwała Nr II/295/2020 z dnia 16 grudnia 2020
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na
2021 rok

Uchwała Nr II/295/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 08:47:58.
Uchwała Nr II/296/2020 Składu Orzekającego Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii do projektu uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej oraz mozliwości
sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy
Ręczno

Uchwała Nr II/296/2020 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 08:44:25.
Uchwała Nr II/224/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12
listopada 2020 roku w sprawie sprostowania
błędów w uchwale dotyczącej opinii do
informacji Gminy Ręczno z przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2020 roku

Uchwała Nr II/224/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie sprostowania błędów w uchwale dotyczącej opinii do informacji Gminy Ręczno z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:52:28.
Uchwała Nr II/209/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16
października 2020 roku w sprawie opinii
dotyczącej informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2020 roku

Uchwała Nr II/209/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 października 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2020 roku

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-11-16 11:48:58.
Uchwała Nr II/110/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22
maja 2020 roku w sprawie sprostowania błędów w
uchwale dotyczącej opini o sprawozdaniu Wójta
Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr II/110/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie sprostowania błędów w uchwale dotyczącej opini o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:02:49.
Uchwała Nr II/92/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8
maja 2020 roku w sprawie opini o sprawozdaniu
Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2019
rok

Uchwała Nr II/92/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie opini o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2019 ro

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-04 10:00:02.
Uchwała Nr II/29/2020 z dnia 28 stycznia 2020
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Ręczno

Uchwała Nr II/29/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ręczno

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:45:26.
Uchwała Nr II/1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprostowania
błędu w uchwale w sprawie opinii do projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz
możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Ręczno

Uchwała Nr II/1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprostowania błędu w uchwale w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowa

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-22 11:05:04.
Uchwała Nr II/328/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24
grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz
możliwości sfinansowania planowego deficytu
budżetu Gminy Ręczno

Uchwała Nr II/328/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowego deficytu budżetu Gminy R

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-10 12:35:58.
Uchwała Nr II/327/2019 z dnia 24 grudnia 2019
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie dotyczącej
projektu budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok

Uchwała Nr II/327/2019 z dnia 24 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-10 12:31:32.
Uchwała Nr II/187/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19
września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Ręczno za I półrocze 2019r.

Uchwała Nr II/187/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2019r.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 09:13:13.
Uchwała Nr II/11/2019 z dnia 21 stycznia 2019
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczacej
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
oraz prawidłowości planowanej kwoty długu
Miasta Gminy Ręczno

Uchwała Nr II/11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Gminy Ręczn

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:02:41.
Uchwała Nr II/262/2018 z dnia 10 grudnia 2018
roku Składu Orzekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do
projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy Ręczno

Uchwała Nr II/262/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-13 12:20:20.
Uchwała Nr II/261/2018 z dnia 10 grudnia 2018
roku Składu Orekajacego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii
dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na
2019 rok

Uchwała Nr II/261/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku Składu Orekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-12-13 12:16:04.
Uchwała Nr II/169/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28
września 2018 roku w sprawie opini dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Reczno za I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr II/169/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 września 2018 roku w sprawie opini dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Reczno za I półrocze 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-10-12 08:47:21.
Uchwała Nr II/55/20178 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24
kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu
Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2017
rok.

Uchwała Nr II/55/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2017 rok

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-05-04 11:51:24.
Uchwała Nr II/26/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku

Uchwała Nr II/26/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 08:56:27.
Uchwała Nr II/300/2017 i Nr II/301/2017 z dnia 12
grudnia 2017 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr II/300/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok

Uchwała Nr II/301/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gm

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:04:39 | Data modyfikacji: 2017-12-18 14:15:07.
Uchwała Nr II/206/2017 z dnia 06 września 2017
roku
 Uchwala Nr II 206 2017 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 06 wrzesnia 2017 roku w sprawie opini dotyczacej informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy Reczno za I polrocze 2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:35:51 | Data modyfikacji: 2017-12-04 12:52:26.
Uchwała Nr II/88/2017 z dnia 28 kwietnia 2017
roku
 Uchwała Nr II882017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-24 07:54:48 | Data modyfikacji: 2017-11-24 08:07:13.
Uchwała Nr II/43/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku
 Uchwała Nr II 43 2017 z dnia 21 lutego 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:22:45 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:23:30.
Uchwała Nr II/307/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
 Uchwała Nr II/307/2016 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budzetu Gminy Ręczno

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:44:50 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:45:17.
Uchwała Nr II/306/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
 Uchwała Nr II /306/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:38:58 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:40:58.
Uchwała Nr II/305/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
 Uchwała Nr II/305/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 10:32:10 | Data modyfikacji: 2016-12-30 10:36:59.
Uchwała nr II/62/2016

Uchwała nr II/62/2016 Składu Orzekającego z dnia 20 kwietnia 2016 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2015 r.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-04-29 12:16:52.
Uchwała nr II/9/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku

Uchwała nr II/9/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku Składu Orzekajacego RIO w Łodzi w sprawie opini dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-02-02 13:35:29.
Uchwała nr II/329/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr II/329/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-21 08:55:23.
Uchwała nr II/328/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku

Uchwała NR II/328/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-12-21 08:51:12.
Uchwała nr II/231/2015 z dnia 24 września 2015

Uchwała Nr II/231/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2015 r.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-10-06 15:24:28.
Uchwała nr II/124/2015 z dnia 22 maja 2015

Uchwała nr II/124/2015 Składu Orzekającego z dnia 22 maja 2015 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2014 r.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:56:59.
Uchwala NrII/19/2015 z dnia 05.02.2015 r.

Uchwala NrII/19/2015 z dnia 05 lutego 2015 roku Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w sprawie opinii dotyczącej mozliwosci sflnansowania deficytu budzetowego oraz prawidlowosci planowanej kwoty dlugu

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-02-12 12:58:02.
Uchwała Nr II/342/2014 z dnia 22 grudnia 2014
roku

Uchwała Nr II/342/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gmin

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-01-08 15:31:41.
Uchwała Nr II/341/2014 z dnia 22 grudnia 2014
roku

Uchwała NR II/341/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-01-08 15:26:04.
Uchwała Nr II/209/2014

Uchwała Nr II/209/2014 z dnia 25 września 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-30 15:03:33.
Uchwała Nr II/179/2014

Uchwała Nr II/179/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 września 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ręczno za I półrocze 2014 r.

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-22 14:01:37.
Uchwała Nr II/72/2014

Uchwała Nr II/72/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-09-18 08:06:17.
Uchwała Nr II/43/2014
 Uchwała Nr II/43/2014 z dnia 7 marca 2014 roku Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ręczno

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:05:22 | Data modyfikacji: 2014-03-31 12:10:38.
Uchwała Nr II/343/2013

Uchwała Nr II/343/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu
Gminy Ręczno

 Uchwała Nr II/343/2013

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-12-31 13:19:49 | Data modyfikacji: 2013-12-31 13:21:12.
Uchwała Nr II/342/2013

Uchwała Nr II/342/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok

 Uchwała Nr II/342/2013

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2013-12-31 12:54:38 | Data modyfikacji: 2013-12-31 13:14:00.
Uchwała Nr II/213/2013 z dn. 10.09.2013 r.

Uchwała Nr II/213/2013
z dnia 10 września 2013 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ręczno za I półrocze 2013 roku

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-10-08 13:43:45.
Data wprowadzenia: 2013-10-08 13:43:45
Opublikowane przez: jan Kowalski