Ogłoszenie o konsultacjach
2019-09-19 12:21:16
                                                                         ...więcej

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
2019-03-28 09:47:47
Ręczno, dn. 28.03.2019 r. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po  ...więcej

GP-524.01.2019 Ogłoszenie (nabór kandydatów do komisji oceniającej oferty)
2019-01-14 13:16:13
Ręczno, dn. 14.01.2019 r. GP-524.01.2019 Ogłoszenie Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.) Wójt Gmin  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
2018-09-20 11:00:54
Ręczno, dn. 20.09.2018 r.   OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku p  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017
2018-03-06 13:55:06
Ręczno, dn. 6.03.2018 r. Sprawozdaniez realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub  ...więcej

GP-524.02.2017 Ogłoszenie (nabór kandydatów do komisji oceniającej oferty)
2017-12-20 12:52:30
Ręczno, dn. 20.12.2017 r. GP-524.02.2017 Ogłoszenie Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz.1817 ze zm.) W&oa  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
2017-10-10 09:34:17
Ręczno, dn. 09.10.2017 r.   OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku p  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
2017-03-23 12:26:25
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2016-10-13 14:34:42
Ręczno, dn. 13.10.2016 r.   OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku p  ...więcej

Sprawozdanie za 2015 rok
2016-04-22 12:31:48
Sprawozdaniez realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2015-10-05 10:07:42
Ręczno, dn. 05.10.2015 r. OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz  ...więcej

Sprawozdanie za 2014 rok
2015-04-16 13:54:00
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2014-09-12 09:53:34
Ręczno, dn. 12.09.2014 r. OGŁOSZENIE KONSULTACJI programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ  ...więcej

Sprawozdanie
2014-05-16 15:13:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14