GP-6733.03.2022 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
2022-08-17 15:14:19
  ...więcej

GP-6733.03.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
2022-07-26 13:21:21
  ...więcej

GP-6733.02.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-07-14 14:10:33
  ...więcej

GP-6733.02.2022 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
2022-07-04 10:04:42
  ...więcej

GP-6733.01.2022 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-06-14 12:24:57
  ...więcej

GP-6733.02.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego
2022-05-30 14:43:52
  ...więcej

GP-6733.01.2022 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
2022-05-30 14:41:31
  ...więcej

GP-6733.01.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-04-29 13:03:02
  ...więcej

GP-6733.01.2021 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-09-17 13:57:16
  ...więcej

GP-6733.01.2021 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
2021-09-01 10:33:19
  ...więcej

GP-6733.01.2021 - Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-07-14 09:56:05
  ...więcej

GP-6733.01.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-10-08 12:45:34
  ...więcej

GP-6733.01.2020 - Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-09-01 11:22:46
  ...więcej

GP-6733.01.2020 Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-07-15 09:59:49
  ...więcej

GP-6733.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-04-03 14:42:05
  ...więcej

GP-6733.03.2019 - Obwieszczenie
2020-01-10 13:14:03
                                                                         ...więcej

GP-6733.02.2019 - Obwieszczenie
2019-08-09 13:49:03
                                                                         ...więcej

GP-6733.02.2019 Zmiana wniosku
2019-06-13 15:06:40
Ręczno, dnia 10.06.2019 GP-6733.02.2019 OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.  ...więcej

GP-6733.02.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-04-23 14:10:35
Ręczno, dn. 19.04.2019 r. GP-6733.02.2019 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pos  ...więcej

GP-6733.02.2018 Obwieszczenie (postanowienie)
2019-04-18 15:15:01
Ręczno, dnia 18.04.2019 r. Wójt Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno GP.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 mar  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 61
następne