GP-6733.01.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-04-29 13:03:02
  ...więcej

GP-6733.01.2021 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-09-17 13:57:16
  ...więcej

GP-6733.01.2021 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
2021-09-01 10:33:19
  ...więcej

GP-6733.01.2021 - Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-07-14 09:56:05
  ...więcej

GP-6733.01.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-10-08 12:45:34
  ...więcej

GP-6733.01.2020 - Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-09-01 11:22:46
  ...więcej

GP-6733.01.2020 Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-07-15 09:59:49
  ...więcej

GP-6733.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-04-03 14:42:05
  ...więcej

GP-6733.03.2019 - Obwieszczenie
2020-01-10 13:14:03
                                                                         ...więcej

GP-6733.02.2019 - Obwieszczenie
2019-08-09 13:49:03
                                                                         ...więcej

GP-6733.02.2019 Zmiana wniosku
2019-06-13 15:06:40
Ręczno, dnia 10.06.2019 GP-6733.02.2019 OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.  ...więcej

GP-6733.02.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-04-23 14:10:35
Ręczno, dn. 19.04.2019 r. GP-6733.02.2019 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pos  ...więcej

GP-6733.02.2018 Obwieszczenie (postanowienie)
2019-04-18 15:15:01
Ręczno, dnia 18.04.2019 r. Wójt Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno GP.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 mar  ...więcej

GP-6733.02.2018 Obwieszczenie
2018-12-21 12:40:27
Ręczno, dnia 20.12.2018 r. GP-6733.02.2018 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t  ...więcej

GP-6733.02.2018 Obwieszczenie
2018-10-31 14:17:18
Ręczno, dn. 31.10.2018 r. Wójt Gminy Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno   GP-6733.02.2018 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10   ...więcej

GP-6733.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2018-05-30 13:50:39
OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii energetycznej kablowej n  ...więcej

GP-6733.01.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2018-04-23 14:38:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na dzi  ...więcej

GP-6733.04.2017 Obwieszczenie (budowa linii energetycznej SN)
2017-12-22 15:27:35
Ręczno, dnia 21.11.2017 r. PG-6733.04.2017   OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracy  ...więcej

GP-6733.03.2017 Obwieszczenie (przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Ręcznie)
2017-12-11 13:28:34
Ręczno, dnia 11.12.2017 r. PG-6733.03.2017   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad  ...więcej

GP-6733.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzij (budowa linii energetycznej SN)
2017-11-23 14:47:25
Ręczno, dnia 23.11.2017 r. PG-6733.02.2017   OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręcznoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 54
następne