Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 24.08.2016 r.
2016-08-24 12:37:47
Ręczno, dnia 24.08.2016 r. Osoby zainteresowane – następcy prawni osób uprawnionych do Wspólnoty Gruntowejwsi Nowinki i Podole, gm. Ręczno OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ręczno UG – 6010.1.NP.2016 Wspólnotę  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2015-05-12 10:41:32
OGŁOSZENIE O PRZETARGUz dnia 12 maja 2015 r.WÓJT GMINY RĘCZNO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ręcznie, gm. Ręczno, działka nr 450/5 Działając na podstawie art. 37 ust.   ...więcej

Ogłoszenie (wykaz nieruchomości)
2015-03-30 10:26:06
O g ł o s z e n i e WÓJTA GMINY RĘCZNOz dnia 30 marca 2015r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Ręcznie Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o sa  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy
2014-12-10 13:18:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4