GP.6220-04-2018 I N F O R M A C J A
2019-10-04 09:23:43
GP.6220-04-2018. I N F O R M A C J A o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śr  ...więcej

GP.6220-04-2018 DECYZJA
2019-10-04 08:56:28
GP.6220-04-2018. DECYZJA nr 1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. )   ...więcej

GP-6220.04.2018 Zawiadomienie
2019-08-27 14:41:42
GP-6220.04.2018 Reczno, dnia 27.08.2019r. Zawiadomienie Wójta Gminy RęcznoNa podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spolecz  ...więcej

GP-6220.04.2018 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
2018-11-13 14:55:31
Ręczno, dn. 13.11.2018 r. GP-6220.04.2018 ObwieszczenieWójta Gminy Ręczno Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw  ...więcej

GP-6220.04.2017 - Zawiadomienie
2018-10-30 10:29:04
Ręczno, 29.10.2018 r.   GP-6220.04.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe  ...więcej

GP-6220.03.2016 Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
2018-08-07 14:09:52
Ręczno, dn. 06.08.2018 r. GP-6220.03.2018 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art.  ...więcej

GP-6220.02.2016 Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
2018-08-07 14:07:57
Ręczno, dn. 06.08.2018 r. GP-6220.02.2018 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art.  ...więcej

GP-6220.01.2016 Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
2018-08-07 14:05:50
Ręczno, dn. 06.08.2018 r. GP-6220.01.2018 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art.  ...więcej

GP-6620.03.2018 Zawiadomienie - Obwieszczenie (droga Ręczno-Łęg Ręczyński)
2018-03-15 12:30:28
Ręczno, dn. 12.03.2018 r. GP-6220.03.2018 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.,   ...więcej

GP-6620.02.2018 Zawiadomienie - Obwieszczenie (droga Majkowice -Zbyłowice)
2018-03-15 12:27:10
Ręczno, dn. 12.03.2018 r. GP-6220.02.2018 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dal  ...więcej

GP-6620.01.2018 Zawiadomienie - Obwieszczenie (droga Stobnica - Trzy Morgi)
2018-03-15 12:19:13
Ręczno, dn. 12.03.2018 r. GP-6220.01.2018 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.,   ...więcej

GP-6220.02.2016 Obwieszczenie z dnia 06 marca 2018 r.
2018-03-06 10:24:22
Wójt Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno Ręczno, dn. 06.03.2018 r. PG-6220.02.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ...więcej

GP-6620.02.2017 Zawiadomienie
2018-01-29 12:52:45
Ręczno, 26.01.2018 r.   GP-6220.02.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe  ...więcej

PG-6220.02.2016 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
2017-06-09 13:51:19
Wójt Gminy Ręczno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środo  ...więcej

PG-6220.02.2016 - Obwieszczenie
2016-10-13 15:14:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o ł  ...więcej

UG.6220.RO.3.2014 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2016-01-22 15:23:47
Ręczno 20.01.2016 r. UG.6220.RO.3.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.) i art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźdz  ...więcej

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2016-01-22 15:18:22
Ręczno 20.01.2016 r. UG.6220.RO.4.2014 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.) i art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paźdz  ...więcej

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie (zebranie materiałów dowodowych)
2015-12-23 14:05:43
Ręczno, dn. 23.12.2015 r. UG.6220.RO.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Ręczno działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z   ...więcej

UG.6220.RO.3.2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Ręczno
2015-12-17 13:49:59
Ręczno, dn. 14.12.2015 r. UG.6220.RO.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Ręczno działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z   ...więcej

UG.6220.RO.4.2014 - Obwieszczenie
2015-11-17 14:08:59
Ręczno, dn. 16.11.2015 r. UG.6220.RO.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 26
następne