GP-6220.04.2021 - Obwieszczenie - Zawiadomienie
2021-10-06 14:01:32
  ...więcej

GP-6220.02.2020 - Postanowienie
2021-09-14 14:44:42
  ...więcej

GP-6220.01.2021 Decyzja Nr 02.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-08-05 09:56:18
  ...więcej

GP-6220.01.2021 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-08-05 09:54:10
  ...więcej

GP-6220.01.2021 - Obwieszczenie zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego
2021-07-05 14:55:25
  ...więcej

GP-6220.02.2021 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2021-04-09 10:03:36
  ...więcej

GP-6220.02.2020 - Decyzja nr 01.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-02-22 13:59:12
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-02-22 13:56:07
  ...więcej

Zawiadomienie - GP-6220.02.2020
2021-01-19 14:57:46
  ...więcej

GP-6220.01.2021 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2021-01-11 13:53:55
  ...więcej

GP-6220.02.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2020-10-19 12:45:25
  ...więcej

Informacja
2020-08-26 15:00:41
  ...więcej

Decyzja GP-6220.01.2020
2020-08-26 14:46:09
  ...więcej

Zawiadomienie - GP 6220.01.2020
2020-07-03 12:37:31
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2020-04-27 14:58:55
Obwieszczenieo wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256), zwanej dalej k.p.a., oraz art. 75 ust. 1 pkt 4  ...więcej

GP.6220-04-2018 I N F O R M A C J A
2019-10-04 09:23:43
GP.6220-04-2018. I N F O R M A C J A o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śr  ...więcej

GP.6220-04-2018 DECYZJA
2019-10-04 08:56:28
GP.6220-04-2018. DECYZJA nr 1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. )   ...więcej

GP-6220.04.2018 Zawiadomienie
2019-08-27 14:41:42
GP-6220.04.2018 Reczno, dnia 27.08.2019r. Zawiadomienie Wójta Gminy RęcznoNa podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spolecz  ...więcej

GP-6220.04.2018 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
2018-11-13 14:55:31
Ręczno, dn. 13.11.2018 r. GP-6220.04.2018 ObwieszczenieWójta Gminy Ręczno Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw  ...więcej

GP-6220.04.2017 - Zawiadomienie
2018-10-30 10:29:04
Ręczno, 29.10.2018 r.   GP-6220.04.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 41
następne