Wyjaśnienia do przetargu ZP-271.Stadion.1.2018 (przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno)
2018-01-25 09:03:14
Ręczno, dnia 25.01.2018 r.   Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy pobrali SIWZ   ZP- 271.Stadion.1.2018 WYJAŚNIENIE Nr 1 Wszyscy uczestnicy postępowaniaZainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego  ...więcej

ZP-271.Stadion.1.2018 ogłoszenie o zamówieniu (przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno)
2018-01-16 10:24:43
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 505002-N-2018 z dnia 2018-01-16 r. „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zam&  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych - wyjaśnienia
2017-11-09 13:15:59
Ręczno, dn. 09.11.2017 r. GMINA RĘCZNO ul. Piotrkowska 597-510 Ręczno Wszyscy uczestnicy postępowania Nr ZP – 271.ODPADY.1.2017 Dot. Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie; „Odbi&oacu  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarownie odpadów komunalnych
2017-11-06 14:39:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, n  ...więcej

Ogłoszenie - Przebudowa drogi gminnej nr 110318E Ręczno – Łęki Królewskie etap II
2017-03-07 12:53:32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 37954 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ręczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK)
2016-10-13 13:08:16
Ogłoszenie nr 322755 - 2016 z dnia 2016-10-13 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy R  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno, ul. Myśliwska i ul. Wczasowa
2016-10-06 13:11:11
Ogłoszenie nr 318856 - 2016 z dnia 2016-10-06 r. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno, ul. Myśliwska i ul. Wczasowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zam&o  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
2016-07-15 12:56:39
Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 118459-2016 z dnia 2016-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - RęcznoTermomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowniTermin składania ofert  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
2016-07-05 13:52:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni Nr ogłoszenia 118459 - 2017 zamieszczonego w dniu 05.07.2016 r.Zamieszczanie o  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa drogi gminnej nr 110317E Bąkowa Góra - cmentarz
2016-05-04 11:55:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneBudowa drogi gminnej nr 110317E Bąkowa Góra - cmentarzNr ogłoszenia:110056 – 2016 z dn. 04.05.2016 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup oleju napędowego i etyliny
2015-10-27 12:19:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup oleju napędowego i etyliny Numer ogłoszenia: 286376 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umow  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu termomodernizacja
2015-08-06 13:02:12
Ręczno, dnia 06.08.2015 r.   GMINA RECZNO   ZP-271.TD.1.2015   Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - termomodernizacja Urzędu Gminy
2015-07-22 10:42:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneTermomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkamiNumer ogłoszenia: 185200 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogł  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
2015-07-07 13:06:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Ręczno Numer ogłoszenia: 167956 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu (oświetlenie Stobnica)
2015-05-28 10:59:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oświetlenia w miejscowości Stobnica -Trzy MorgiNumer ogłoszenia: 127062 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (droga Kolonia Ręczno - Nowinki)
2015-03-23 14:02:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneBudowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki, II etap Kolonia Ręczno-Ręczno, gm. RęcznoNumer ogłoszenia: 63830 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie d  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno II
2014-12-01 12:29:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno IINumer ogłoszenia: 392902 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie doty  ...więcej

ZP-271.1.ODPADY.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
2014-11-26 14:39:57
Ręczno, dnia 26.11.2014 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.1.ODPADY.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  ...więcej

WYJAŚNIENIE Nr 1 do przetargu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno”
2014-11-19 10:12:04
     ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (odbiór odpadów komunalnych)
2014-11-12 13:43:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy RęcznoNumer ogłoszenia: 371786 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dot  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 47
poprzednie     następne