Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki nr postępowania ZP.271.12.2022
2022-08-11 13:06:33
 Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki   nr postępowania ZP.271.12.2022   Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:&  ...więcej

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba (pod lasem)
2022-06-30 15:03:10
Przebudowa drogi dojazdowej do pól Dęba (pod lasem)   nr postępowania ZP.271.7.2022 Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:    https://min  ...więcej

Dostawa ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną nr postępowania ZP.271.6.2022
2022-06-27 14:04:21
Dostawa ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną   nr postępowania ZP.271.6.2022   Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:   https://m  ...więcej

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-05-17 13:30:00
  ...więcej

ZP.271.2.2022 - Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki
2022-05-04 09:09:17
Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki   nr postępowania ZP.271.2.2022   Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:    ...więcej

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2022-04-27 10:34:26
  ...więcej

„Modernizacja ujęcia wody w Ręcznie” nr postępowania ZP.271.1.2022
2022-04-15 09:09:30
Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:    https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/afb3010d-5a72-42f5-b5e8-11f17db35ec2    ...więcej

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2021-11-02 08:06:58
  ...więcej

ZP.271.5.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2021-10-18 13:15:24
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruch  ...więcej

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego
2021-09-02 09:09:35
  ...więcej

Budowa wodociągu - centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn Ręczno
2021-08-04 13:32:23
Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f729035 d-d7bf-4748-8e02-a2dd97f3ce86  ...więcej

Informacja o zabezpieczonych środkach w budżecie "Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń szkoły podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej"
2021-05-04 10:11:13
Informacja o zabezpieczonych środkach w budżecie "Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń szkoły podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej"  ...więcej

Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń szkoły podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej.
2021-04-14 10:37:18
Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21ea5d88-9af7-4e27-ad9c-1c9b0e50e968  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2020-12-10 12:44:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2019-11-25 14:26:57
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2019-11-08 13:02:42
  ...więcej

WYJAŚNIENIE Dot. Odpowiedzi na pytania , które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu. na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna”
2019-05-16 15:03:33
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna” - Roboty budowlane
2019-05-06 12:15:10
GMINA RĘCZNO                                                                 OGŁOSZENIE   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości – 1 770 000,00 PLN na sfinansowanie w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2018-10-26 09:03:35
Ogłoszenie nr 641008-N-2018 z dnia 2018-10-26 r. Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości – 1 770 000,00 PLN na sfinansowanie w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu po  ...więcej

ZP-271.oczyszczalnie.1.2018 - wyjaśnienia nr 1 (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ręczno)
2018-07-27 14:25:45
Ręczno 27.07.2018 r. ZP-271.oczyszczalnie.1.2018 Wszyscy uczestnicy postępowania,którzy pobrali SIWZ WYJAŚNIENIA NR 1 wszyscy uczestnicy postępowania zainteresowani przetargiem pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 61
następne