Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego
2021-09-02 09:09:35
  ...więcej

Budowa wodociągu - centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn Ręczno
2021-08-04 13:32:23
Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f729035 d-d7bf-4748-8e02-a2dd97f3ce86  ...więcej

Informacja o zabezpieczonych środkach w budżecie "Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń szkoły podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej"
2021-05-04 10:11:13
Informacja o zabezpieczonych środkach w budżecie "Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń szkoły podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej"  ...więcej

Przebudowa wraz z modernizacją i adaptacją pomieszczeń szkoły podstawowej w Ręcznie na potrzeby działalności edukacyjnej.
2021-04-14 10:37:18
Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/21ea5d88-9af7-4e27-ad9c-1c9b0e50e968  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2020-12-10 12:44:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2019-11-25 14:26:57
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK
2019-11-08 13:02:42
  ...więcej

WYJAŚNIENIE Dot. Odpowiedzi na pytania , które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu. na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna”
2019-05-16 15:03:33
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Przebudowa drogi Ręczno ul. Cmentarna” - Roboty budowlane
2019-05-06 12:15:10
GMINA RĘCZNO                                                                 OGŁOSZENIE   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości – 1 770 000,00 PLN na sfinansowanie w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
2018-10-26 09:03:35
Ogłoszenie nr 641008-N-2018 z dnia 2018-10-26 r. Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości – 1 770 000,00 PLN na sfinansowanie w 2018 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu po  ...więcej

ZP-271.oczyszczalnie.1.2018 - wyjaśnienia nr 1 (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ręczno)
2018-07-27 14:25:45
Ręczno 27.07.2018 r. ZP-271.oczyszczalnie.1.2018 Wszyscy uczestnicy postępowania,którzy pobrali SIWZ WYJAŚNIENIA NR 1 wszyscy uczestnicy postępowania zainteresowani przetargiem pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
2018-07-16 13:51:00
Ogłoszenie nr 588423-N-2018 z dnia 2018-07-16 r. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówi  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2018-05-24 14:28:41
                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy                    ...więcej

ZP-271.place zabaw.1.2018 WYJAŚNIENIE Nr 2 z dnia 20.04.2018 r. do przetargu na: ,,Budowa placów zabaw w miejscowości Bąkowa Góra, Majkowice, Paskrzyn"
2018-04-20 12:29:39
Ręczno, dnia 20.04.2018 r.   Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy pobrali SIWZ ZP- 271.place zabaw.1.2018 WYJAŚNIENIE Nr 2 Wszyscy uczestnicy postępowaniazainteresowani przetargiem na: „Budowę placów zabaw w mi  ...więcej

ZP-271.place zabaw.1.2018 WYJASNIENIE Nr 1 z dnia12.04.2018 r. do przetargu na: ,,Budowa placów zabaw w miejscowości Bąkowa Góra, Majkowice, Paskrzyn"
2018-04-12 09:43:53
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane („Budowa placów zabaw w miejscowości Bąkowa Góra, Majkowice, Paskrzyn”)
2018-04-09 11:15:01
                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 541681-N-2018 z dnia 2  ...więcej

ZP- 271.Stadion.4.2018 - WYJAŚNIENIE Nr 1 z dnia 07.03.2018 r.
2018-03-08 12:55:48
Ręczno, dnia 07.03.2018 r.     Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy pobrali SIWZ ZP- 271.Stadion.4.2018 WYJAŚNIENIE Nr 1 Wszyscy uczestnicy postępowaniaZainteresowani Przetargiem na: „Przebudowę obiektu sportowego  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Przebudowa drogi dojazdowej do pól działka nr 613 Stobnica Kuroków)
2018-03-07 13:16:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane „Przebudowa drogi dojazdowej do pól działka nr 613 Stobnica Kuroków” Ogłoszenie nr 527600-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkow  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno)
2018-03-05 09:49:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane „Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Ręczno” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie doty  ...więcej

ZP-271.Stadion.3.2018 r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-03-02 08:53:08
GMINA RĘCZNO Ręczno, dnia 02.03.2018 r. ZP-271.Stadion.3.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) w imien  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne