V Sesja Rady Gminy Ręczno


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski do protokołu IV sesji Rady Gminy Ręczno.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r.
7. Sprawozdanie z wykonanych zadań realizowanych przez GOPS w Ręcznie za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywana czynności związanych z podróżą służbową.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego z dnia 20 marca 2019 r. – PNIK-I.4102.7.2019 w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej w Ręcznie.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:46:52.
Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:46:52
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót