STYPENDIA SZKOLNE

WNIOSEK

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-23 09:25:11 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:11:40.
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW
MŁODOCIANYCH

WNIOSEK

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POWIĄZANYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH NA POTRZEBY USTALENIA DOSTĘPNEGO LIMITU POMOCY DE MINIMIS

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-12-23 09:26:06 | Data modyfikacji: 2018-01-09 11:12:29.
Data wprowadzenia: 2015-12-23 09:26:06
Data modyfikacji: 2018-01-09 11:12:29
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska