Wykaz kontaktów Urząd Gminy Ręczno
Urząd Gminy Ręczno e-mail: ug@reczno.pl tel. 44 7813269
fax 44 7813269 wew. 25
Imię i nazwisko Dział Adres e-mail Nr telefonu
Piotr Łysoń

Wójt Gminy

             wojt@reczno.pl

44 7813221 wew 40
Marcin Kusa Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mkusa@reczno.pl

sekretarz@reczno.pl

44 7813812 wew 32
Bożena Jarosińska Skarbnik Gminy

skarbnik@reczno.pl

44 7813208 wew 27
Anna Dąbrowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Kadry

usc@reczno.pl

44 7813815 wew. 36
Skrobek Sylwia

Promocja Gminy

Obsługa Sekretariatu

sskrobek@reczno.pl

44 7813269 wew. 31

Joanna Olczyk

Kasa

jolczyk@reczno.pl

44 7813269 wew. 28

Joanna Cichosz

Oświata
Opieka nad zabytkami
Promocja i ochrona zdrowia

edukacja@reczno.pl

44 7813819 wew. 29
Barbara Stępień Obsługa Rady Gminy
OSP

brg@reczno.pl

44 7813269 wew 34

Anna Moneta

Małgorzata Żak

Podatki

podatki@reczno.pl

mzak@reczno.pl

44 7813818 wew. 33
Bogusława Przewoźnik Ewidencja działalności gospodarczej
Gospodarka wodno - ściekowa
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

edg@reczno.pl

44 7813817 wew. 35
Jerzy Rusin Informatyk
Sprawy obronne
Obrona Cywilna
Zarządzanie kryzysowe

rusinj@reczno.pl

44 7813818 wew. 33

Iwona Tręda

Agnieszka Patek

Justyna Pabich

Księgowość

itreda@reczno.pl

apatek@reczno.pl

jpabich@reczno.pl

44 7813816 wew. 38
Dariusz Chablewski Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami

os@reczno.pl

44 7813813 wew. 37

Justyna Siejak

Zagospodarowanie przestrzenne
Organizacje pozarządowe
Numeracja porządkowa nieruchomości

jsiejak@reczno.pl

44 7813813 wew. 26
Justyna Kowalska Zamówienia publiczne
Gospodarka nieruchomościami

jkowalska@reczno.pl

44 7813813 wew. 26
Magdalena Gabrych Gospodarka komunalna

gk@reczno.pl

44 7813814 wew. 39

727 671 050

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie    

Elżbieta Krawczyk Kierownik GOPS

gopskierownik@interia.pl

44 307 00 66

44 307 00 23

Magdalena Tyszer Księgowa

gops@reczno.pl

Anna Majchrowska

Anna Sęderecka

Ewelina Składnik

 

gops@reczno.pl

Anna Michalska

Katarzyna Gaj

 

gops@reczno.pl

536 393 920
 

Opublikowane przez: Sylwia Skrobek | Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:09:15 | Data modyfikacji: 2022-11-02 09:05:43.
Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:09:15
Data modyfikacji: 2022-11-02 09:05:43
Opublikowane przez: Sylwia Skrobek