Wykaz kontaktów Urząd Gminy Ręczno
Urząd Gminy Ręczno e-mail: ug@reczno.pl tel. 44 7813269
fax 44 7813269 wew. 25
Imię i nazwisko Dział Adres e-mail Nr telefonu
Piotr Łysoń

Wójt Gminy

             wojt@reczno.pl

44 7813221
Marcin Kusa Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

mkusa@reczno.pl

sekretarz@reczno.pl

44 7813812
Bożena Jarosińska Skarbnik Gminy

skarbnik@reczno.pl

44 7813208
Bogusława Korpas Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności

usc@reczno.pl

44 7813815
Anna Dąbrowska Kadry i promocja gminy

adabrowska@reczno.pl

44 7813269 wew. 31

Joanna Olczyk

Kasa

jolczyk@reczno.pl

44 7813269 wew. 28

Joanna Cichosz

Oświata
Opieka nad zabytkami
Promocja i ochrona zdrowia

edukacja@reczno.pl

44 7813819
Barbara Stępień Obsługa Rady Gminy
Sekretariat Wójta
OSP

brg@reczno.pl

44 7813269 wew. 30

Anna Moneta

Małgorzata Żak

Podatki

podatki@reczno.pl

mzak@reczno.pl

44 7813811
Bogusława Przewoźnik Ewidencja działalności gospodarczej
Gospodarka wodno - ściekowa
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

edg@reczno.pl

44 7813817
Jerzy Rusin Informatyk
Sprawy obronne
Obrona Cywilna
Zarządzanie kryzysowe

rusinj@reczno.pl

44 7813269 wew. 37

Iwona Tręda

Agnieszka Patek

Justyna Pabich

Księgowość

itreda@reczno.pl

apatek@reczno.pl

jpabich@reczno.pl

44 7813816
Dariusz Chablewski Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami

os@reczno.pl

44 7813813

Kinga Chablewska

Justyna Gandziarowska

Zagospodarowanie przestrzenne
Organizacje pozarządowe
Numeracja porządkowa nieruchomości

kchablewska@reczno.pl

jgandziarowska@reczno.pl

44 7813813
Aleksandra Bielecka Zamówienia publiczne
Gospodarka nieruchomościami

abielecka@reczno.pl

44 7813813

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie    

Elżbieta Krawczyk Kierownik GOPS

kierownik.gops@reczno.pl

44 307 00 66

44 307 00 23

Magdalena Tyszer Księgowa

gops@reczno.pl

Anna Majchrowska

Anna Sęderecka

Ewelina Składnik

 

gops@reczno.pl

Anna Michalska

Katarzyna Gaj

 

gops@reczno.pl

536 393 920
 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:09:15 | Data modyfikacji: 2021-06-16 10:23:01.
Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:09:15
Data modyfikacji: 2021-06-16 10:23:01
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska