L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Załatwianie spraw w urzędzie5964
2Dane kontaktowe4763
3Podstawowe dane jednostki4200
4Jednostki organizacyjne4016
5Wójt Gminy3981
6Oświadczenia majątkowe3796
7Regulamin organizacyjny3417
8Jednostki pomocnicze3299
9Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego3266
10Budżet gminy3264
11Skrzynka Podawcza3237
12Statut Gminy2874
13Redakcja Biuletynu2869
14Planowanie przestrzenne2762
15Wyszukiwarka2736
16Oświata2733
17Kadencja 2014-20182695
18Instrukcja obsługi2650
19Protokoły z Sesji Rady Gminy2507
20Nieodpłatna pomoc prawna2409
21Pomoc publiczna2337
22Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2332
23Urząd Stanu Cywilnego2258
24Zagospodarowanie przestrzenne2221
25Kadencja 2010 - 20142215
26Wykaz Sołtysów2131
272016 rok2106
28Komisje Rady2075
292015 rok2003
30Oświata (stypendia, dowozy)1990
31Skład Rady Gminy1937
32Rejestr umów cywilno - prawnych1894
33Gospodarka komunalna (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków)1874
34Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie1861
35Koncesje alkoholowe1832
36Gospodarka nieruchomościami1826
372011 rok1777
382013 rok1747
392012 rok1728
40Podatki1654
41Drogownictwo1653
42Ewidencja działalności gospodarczej1617
43Kadry i płace1554
44Statut sołectw1550
452010 rok1520
46Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1487
47Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Ręczno1440
48Wyprawka szkolna1408
49Stypendia szkolne1377
502014 rok1266
51Gospodarka odpadami1259
522017984
53Rejestry umów 2017894
54Dostęp dla osób niepełnosprawnych838
55Kadencja 2018-2023756
56RAPORT O STANIE GMINY RĘCZNO199