GMINA RĘCZNO
NAZWA GMINY Ręczno
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzkie, pow. piotrkowski
KOD 97-510 Ręczno
ADRES ul. Piotrkowska 5,
KONTAKT

tel./fax (+48 44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl
adres skrytki ePUAP: /UG_Reczno/skrytka               

Wójt Gminy

Piotr Łysoń 
tel. (44) 781-32-21, 781-32-69

609 600 999

e-mail: wojt@reczno.pl

Zastępca Wójta Gminy

 

Sekretarz Gminy

Marcin Kusa
tel. (44) 781-38-12
e-mail: mkusa@reczno.pl

           sekretarz@reczno.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zawada
tel. (44) 781-32-69 wew. 34, (44) 781-31-60
e-mail:  mzawada.rada@reczno.pl

Skarbnik Gminy

Bożena Jarosińska 
tel. (44) 781-32-08
e-mail: skarbnik@reczno.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Ręcznie


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Zbierając i przetwarzając Państwa dane ich Administratorem jest Wójt Gminy
w Ręcznie, a dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, zwanym dalej Urzędem.
2. Z inspektorem ochrony danych w Urzędzie można kontaktować się na adres e-mail: mkconsulting@onet.eu
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań Urzędu.
4. Podstawą prawną Państwa danych osobowych może być obowiązek prawny podania danych lub Państwa zgoda.
5. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody jest ona dobrowolna, jednak niewyrażenie jej może spowodować niemożność zrealizowania celu dla którego jest wyrażona.
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji obowiązującymi w Urzędzie.
7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Urzędu.
8. Zebrane dane mogą być udostępniane przedstawicielom innych instytucji publicznych w ramach prowadzonych postępowań.
9. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, może być ona w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie o tym inspektora ochrony danych pisemnie lub drogą e-mailową, jednak jej cofnięcie może spowodować niemożność realizacji celu dla którego została wyrażona.
10. Dane nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
11. Przysługują Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
12. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2022-04-19 13:12:00.
   
   


 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:40:09 | Data modyfikacji: 2016-11-24 10:30:51.
Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:40:09
Data modyfikacji: 2016-11-24 10:30:51
Opublikowane przez: Kinga Mirż