bip.reczno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ręczno www.reczno.pl
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strona główna 
Studium uwarunkowań i kierunków zagspodarowania
przestrzennego Gminy Ręczno

Uchwała nr II/17/2002 Rady Gminy Ręczno z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ręczno

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ręczno - część graficzna

Ustalenia ogólne

Diagnoza

Uwarunkowania - środowisko przyrodnicze

Uwarunkowania - środowisko przyrodnicze

Uwarunkowania - środowisko kulturowe

Uwarunkowania - procesy demograficzne

Uwarunkowania - infrastruktura społeczna

Uwarunkowania - zasoby mieszkaniowe

Uwarunkowania - działalność gospodarcza

Uwarunkowania - rolnictwo, leśnictwo

Uwarunkowania - infrastruktura techniczna, komunikacja

Koncepcja funkcjaonalno - przestrzennego rozwoju

Koncepcja funkcjaonalno - przestrzennego rozwoju

Koncepcja funkcjaonalno - przestrzennego rozwoju

Koncepcja funkcjaonalno - przestrzennego rozwoju

Koncepcja funkcjaonalno - przestrzennego rozwoju

Kierunki polityki przestrzennej

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-12-05 10:29:47.
Data wprowadzenia: 2014-12-05 10:29:47
Opublikowane przez: Kinga Mirż
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.reczno.pl