bip.reczno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ręczno www.reczno.pl
Ogłoszenia przetargów strona główna 
Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 540254332-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:26:57.
Data wprowadzenia: 2019-11-25 14:26:57
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.reczno.pl