Ogloszenie o taryfach za wodę i ścieki
2018-10-25 11:25:58
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-12-08 08:48:00
Ręczno, dnia 04.12.2017 r. 3051/2/2017 Z A W I A D O M I E N I E   Gmina Ręczno, zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert (cena kredytu   ...więcej

Informacja z otwarcia ofert - Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
2017-11-30 11:06:19
  ...więcej

Wyjaśnienie Nr 2 Dotyczy: Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł.
2017-11-27 10:14:40
                                                                         ...więcej

WYJAŚNIENIE Nr 1 Dotyczy: Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł.
2017-11-24 08:47:46
                                                                         ...więcej

Zapytanie ofertowe - Usługa w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej
2017-11-22 11:40:54
Zapytanie ofertowe                                                                    ...więcej

Ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg
2017-11-13 08:32:36
Ręczno, dnia. 09.11.2017 r. OGŁOSZENIE NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO W SEZONIE ZIMOWYM 2017 -2018 Postępowanie prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego i Zarządzenia Wó  ...więcej

Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Ręczno na wydzierżawienie części działki
2017-10-24 09:12:54
WÓJT GMINY RĘCZNO ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Ręczno na wydzierżawienie części działki.   1. Część działki o nr 487/2 o powierzchni 130 m² , działka o użytkach rolnych „ Bois  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
2016-12-22 12:47:20
  ...więcej

Ogłoszenie - dożywianie
2016-12-07 08:59:38
Ręczno, dnia 2016-12-06 Znak sprawy: GOPS. 3801-1/2016 Zapytanie ofertowe pn. Dożywianie uczniów w szkołach w 2017 r. z terenu Gminy Ręczno. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa pomieszczeń kuchni szkolnej
2016-08-23 13:03:53
Ręczno, dn. 23 sierpnia 2016 r. ZAMAWIAJACY: GMINA RĘCZNO97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, woj. łódzkie, pow. piotrkowski, tel/fax 0-44 781-32-69 OGŁOSZENIE O PRZETARGUz dnia 23 sierpnia 2016 r. ogłasza przetarg na „Dzierżawę   ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-07-25 13:46:26
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - remont nawierzachni boiska Orlik
2016-07-14 10:42:41
  ZAMAWIAJĄCY: GMINA RĘCZNO ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno NIP 771-10-75-533REGON 590647925Tel./fax (0-44) 781-32-69. ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania   ...więcej

Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego (obsługa bankowa budżetu)
2015-12-10 09:58:44
Ręczno, 09.12.2015 r.   Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego dla zamówienia publicznegoo wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na „Obsługę bankową budżetu Gminy Ręcz  ...więcej

Ogłoszenie o przeratgu ofertowym (oświetlenie uliczne)
2015-04-10 13:56:25
ZAMAWIAJĄCY:GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 RęcznoNIP 771-10-75-533REGON 590647925Tel./fax (0-44) 781-32-69 ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa Budowie   ...więcej

Ogłoszenie o przeratgu ofertowym (remont dróg)
2015-03-25 09:02:48
Ręczno, dnia 24.03.2015 r. OGŁOSZENIE GMINA Ręczno97-510 RęcznoWOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY DO 30.000 EURO,NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Gmina Ręczno 97-510 Ręczno, ul. Piotrko  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługa
2014-06-24 15:26:38
Ręczno, dnia 20.06.2014 r. ZAMAWIAJĄCY:GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 RęcznoNIP 771-10-75-533REGON 590647925Tel./fax (0-44) 781-32-69   ADRES DO KORESPONDENCJI:Urząd Gminy Ręcznoul. Piotrkowska 597-510 Ręczno PRZETARG NIEOGRANICZ  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym
2014-02-17 14:38:21
 Ręczno, dnia 17.02.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM(zakup węgla i miału) Gmina Ręczno 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pow. piotrkowski, tel/fax 0- 44 781-32-69,  e-mail ug@reczno ogłasza przetarg ofertowy w trybie kodeks  ...więcej

Zarządzenie Nr 111/2013
2013-12-18 14:24:01
  ...więcej

Ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg
2013-11-22 13:59:19
Ręczno, dnia. 21.11.2013 r. OGŁOSZENIENA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH i POWIATOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY RĘCZNO Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego do 14.000 euro – ( Kod CPV 90620000). Postępowanie prowadzone na pods  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 42
poprzednie     następne