Zawiadomienie o wyborze oferty

Ręczno, dnia 04.12.2017 r.3051/2/2017


Z A W I A D O M I E N I E

 

Gmina Ręczno, zawiadamia że: dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert (cena kredytu ) w zapytaniu ofertowym na „udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
Najkorzystniejsza ofertą (która uzyskała największa ilość punktów – 100) jest oferta Nr 2 Waszej Firmy:


Bank Spółdzielczy w Przedborzu.
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 31


O terminie podpisania umowy powiadomimy odrębnie (telefonicznie).

 


Wójt Gminy 
(-) Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 08:48:00.
Data wprowadzenia: 2017-12-08 08:48:00
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót