Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony dla
mieszkańców Gminy Ręczno na wydzierżawienie
części działki

WÓJT GMINY RĘCZNO

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Ręczno na wydzierżawienie części działki.

 

1. Część działki o nr 487/2 o powierzchni 130 m² , działka o użytkach rolnych „ Boisko sportowe” położone w obrębie Ręczno, gm. Ręczno.
2. Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 10,24 zł za m².
3. Wysokość wadium 100,00 zł.
4. Przetarg odbędzie się 24.11.2017 r. o godz. 12:00
5. W przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w oznaczonym terminie.
6. Umowa dzierżawy sporządzona zostanie na okres do 3 lat z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 1 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej – istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Ręczno umowy,
7. Wysokość postąpienia wynosi 2,00 zł.
8. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Ręczno najpóźniej do dnia 24.11.2017 do godz. 11:00.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując jeden egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie podpisze umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.
10. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
11. Informacje o działce wystawionej do przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy Ręczno Pani Bogusława Przewoźnik

 

Wójt Gminy Ręczno
/-/ Piotr Łysoń
Ręczno dnia 24.10.2017 r

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:12:54 | Data modyfikacji: 2017-10-24 09:14:49.
Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:12:54
Data modyfikacji: 2017-10-24 09:14:49
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót