XXXVIII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między
sesjami.
7. Informacja przedstawiciela NZOZ „SUL-MED” na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy.
8. Bezpieczeństwo ppoż. i działalność jednostek OSP na terenie gminy Ręczno.
9. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji na 2014 r.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. – absolutorium.
11. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.;
- w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok;
- w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego;
- w sprawie dotacji dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie;
- w sprawie przejęcia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-06-11 10:33:35 | Data modyfikacji: 2014-06-11 10:34:32.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-06-11 10:33:35
Data modyfikacji: 2014-06-11 10:34:32
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót