XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 27 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali USC Urzędu Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie quorum.

3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021;

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 r.;

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-05-26 10:29:27.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-05-26 10:29:27
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót