XXXVI Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:12:12.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:12:12
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót