XXXV Sesja Rady Gminy Ręczno

Zawiadomienie

XXXV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 30 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu GKRPA za 2013 r.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez GOPS w Ręcznie za 2013 r.
9. Sprawozdanie z wykonanych zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną za 2013 r.
10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2014-2021;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2014 rok;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie;
 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ręczno;
- w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Piotrkowskiego;
- w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paskrzynie.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

 

 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-04-30 09:28:08.

Zobacz:
 Skład Rady Gminy .  Komisje Rady .  Informacja o pracach Rady Gminy .  Protokoły z Sesji Rady Gminy . 
Data wprowadzenia: 2014-04-30 09:28:08
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót