Podatek od środków transportu na 2014 rok

Wysokość stawek podatku od środków transportu na 2014 rok
(UCHWAŁA NR XXX.212.2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych
)

 

Rodzaj środka transportu

Stawka podatku
w zł

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

Powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie

560,00

Powyżej 5,5 tony do 9 włącznie

790,00

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1020,00

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie

790,00

Powyżej 5,5 tony do 9 włącznie

1020,00

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1570,00

Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1200,00

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

O liczbie miejsc mniejszej niż 30

1300,00

O liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30

1600,00

 

Rodzaj środka transportu

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

12 ton

13 ton

650,00

1420,00

13 ton

14 ton

660,00

1430,00

14 ton

15 ton

670,00

1440,00

15 ton

 

680,00

1450,00

trzy osie

12 ton

17 ton

1270,00

1790,00

17 ton

19 ton

1280,00

1800,00

19 ton

21 ton

1290,00

1810,00

21 ton

23 tony

1300,00

1820,00

23 ton

25 ton

1310,00

1830,00

25 ton

 

1320,00

1840,00

cztery osie i więcej

12 ton

25 ton

1890,00

2790,00

25 ton

27 ton

1900,00

2800,00

27 ton

29 ton

1910,00

2810,00

29 ton

31 ton

1920,00

2820,00

31 ton

 

1930,00

2830,00

 

Rodzaj środka transportu

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

12 ton

18 ton

1780,00

2210,00

18 ton

25 ton

1790,00

2220,00

25 ton

31 ton

1800,00

2230,00

31 ton

 

1810,00

2240,00

trzy osie

12 ton

40 ton

1800,00

1960,00

40 ton

 

2280,00

2830,00

 

Rodzaj środka transportu

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

jedna oś

12 ton

18 ton

430,00

750,00

18 ton

25 ton

440,00

760,00

25 ton

 

450,00

770,00

dwie osie

12 ton

28 ton

1000,00

1470,00

28 ton

33 tony

1020,00

1480,00

33 tony

38 ton

1030,00

1490,00

38 ton

 

1310,00

1940,00

trzy osie

12 ton

38 ton

980,00

1410,00

38 ton

 

1310,00

1960,00

 

 

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:49:41 | Data modyfikacji: 2015-01-12 13:14:20.
Data wprowadzenia: 2014-01-02 12:49:41
Data modyfikacji: 2015-01-12 13:14:20
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót