Podatek od nieruchomości - 2015 rok

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
Uchwała Nr XXXIX.264. Rady Gminy Ręczno z dnia 18 września 2014 r.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,86 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

IN-1 Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (dla osób fizycznych)

DN-1 Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (dla osób prawnych)

 

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:37:07 | Data modyfikacji: 2015-01-12 13:34:55.
Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:37:07
Data modyfikacji: 2015-01-12 13:34:55
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót