Ogłoszenie - olej napędowy
2013-11-26 12:25:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZakup oleju napędowego i etyliny Numer ogłoszenia: 483536 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZ  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2013-10-14 14:03:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Świadczenie usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego do budynku Ośrodka Zdrowia w RęcznieNumer ogłoszenia: 416676 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłos  ...więcej

Pokazano 61 - 62 z 62
poprzednie