Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno, ul. Myśliwska i ul. Wczasowa
2016-10-06 13:11:11
Ogłoszenie nr 318856 - 2016 z dnia 2016-10-06 r. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ręczno, ul. Myśliwska i ul. Wczasowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zam&o  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
2016-07-15 12:56:39
Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 118459-2016 z dnia 2016-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - RęcznoTermomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowniTermin składania ofert  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
2016-07-05 13:52:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami i modernizacją kotłowni Nr ogłoszenia 118459 - 2017 zamieszczonego w dniu 05.07.2016 r.Zamieszczanie o  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu- Budowa drogi gminnej nr 110317E Bąkowa Góra - cmentarz
2016-05-04 11:55:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneBudowa drogi gminnej nr 110317E Bąkowa Góra - cmentarzNr ogłoszenia:110056 – 2016 z dn. 04.05.2016 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup oleju napędowego i etyliny
2015-10-27 12:19:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup oleju napędowego i etyliny Numer ogłoszenia: 286376 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umow  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu termomodernizacja
2015-08-06 13:02:12
Ręczno, dnia 06.08.2015 r.   GMINA RECZNO   ZP-271.TD.1.2015   Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy   ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - termomodernizacja Urzędu Gminy
2015-07-22 10:42:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneTermomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkamiNumer ogłoszenia: 185200 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogł  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
2015-07-07 13:06:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Ręczno Numer ogłoszenia: 167956 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu (oświetlenie Stobnica)
2015-05-28 10:59:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oświetlenia w miejscowości Stobnica -Trzy MorgiNumer ogłoszenia: 127062 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (droga Kolonia Ręczno - Nowinki)
2015-03-23 14:02:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneBudowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki, II etap Kolonia Ręczno-Ręczno, gm. RęcznoNumer ogłoszenia: 63830 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie d  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno II
2014-12-01 12:29:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno IINumer ogłoszenia: 392902 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie doty  ...więcej

ZP-271.1.ODPADY.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
2014-11-26 14:39:57
Ręczno, dnia 26.11.2014 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.1.ODPADY.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  ...więcej

WYJAŚNIENIE Nr 1 do przetargu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ręczno”
2014-11-19 10:12:04
     ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (odbiór odpadów komunalnych)
2014-11-12 13:43:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy RęcznoNumer ogłoszenia: 371786 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dot  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi „udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 1 387 589,00 PLN
2014-09-16 13:05:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi„udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości - 1 387 589,00 PLN na sfinansowanie w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Ręczno” Nr ogłoszenia: 307266 – 2014; data zamieszczen  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi w Stobnicy
2014-06-10 13:56:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanePrzebudowa drogi Stobnica DolnaNr ogłoszenia 195948 – 2014 z dn. 10.06.2014 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2014-02-03 10:16:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Stworzenie parku edukacyjnego oraz zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu społecznym wraz z oświetleniem solarnym w miejscowości Ręczno w ramach inwestycji : Zagospodarowanie pla  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2013-12-05 13:34:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZakup oleju napędowego i etylinyNumer ogłoszenia: 501410 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZ  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2013-12-04 14:07:49
Ręczno, dnia 04.12.2013 r. GMINA RĘCZNOul. Piotrkowska 597-510 Ręczno ZP-271.1.EON.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  ...więcej

Ogłoszenie - olej napędowy
2013-11-26 12:25:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZakup oleju napędowego i etyliny Numer ogłoszenia: 483536 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZ  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 61
poprzednie     następne