OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli
nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez cześć roku, a także odbiór i
zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego
GPSZOK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchom

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

Załącznik - Mapa Gminy

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:02:42.
Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:02:42
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót