ZP-271.Stadion.3.2018 r. - Zawiadomienie o
unieważnieniu postępowania

GMINA RĘCZNO

Ręczno, dnia 02.03.2018 r.

ZP-271.Stadion.3.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) w imieniu Gminy Ręczno informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno” (II przetarg) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę obiektu sportowego w miejscowości Ręczno” wpłynęły dwie oferty. Najniższa cena brutto oferty to 3 699 622,49 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 3.400.000,00 zł. (kwota obejmuje również wynagrodzenie inspektora nadzoru) Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Brak możliwości zwiększenia kwoty do ceny zaoferowanej w ofercie.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:53:08.
Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:53:08
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót