Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
termomodernizacja

Ręczno, dnia 06.08.2015 r.

 

GMINA RECZNO

 


ZP-271.TD.1.2015

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający – Gmina Ręczno działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm ) unieważnia przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą ciepłociągu pomiędzy budynkami” – w wyznaczonym terminie do złożenia ofert ,do dnia 06.08.2015 r. do godz. 09:00, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Z up. Wójta Gminy Ręczno
Sekretarz Gminy
Maria Lesiakowska

 

Opublikowane przez: Jerzy Rusin | Autor: Barbara Gołygowska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 13:02:12.
Data wprowadzenia: 2015-08-06 13:02:12
Autor: Barbara Gołygowska
Opublikowane przez: Jerzy Rusin
« powrót