ZP.271.5.2021 - Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na
których znajdują się domki letniskowe oraz
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część
roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów
z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zwanego GPSZOK

 


 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ręczno oraz od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego GPSZOK


nr postępowania ZP.271.5.2021


 


 Szczegóły postępowania oraz dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronie miniPortalu pod adresm:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/98d11337-6879-4434-be6a-17f031b4492a

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2021-10-18 13:15:24 | Data modyfikacji: 2021-10-18 13:28:21.
Data wprowadzenia: 2021-10-18 13:15:24
Data modyfikacji: 2021-10-18 13:28:21
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót